ROHO Leer-, Test- en Cursuscentrum Groningen

ROHO is actief in heel Nederland. Wij bieden 1 op 1 maatwerk begeleiding voor jong en oud. Op verzoek van organisaties, waarmee wij samenwerken zijn wij in 2008 in Groningen gestart met onze eerste ROHO Leer- en Testcentrum. 

Een uniek en succesvol concept:
ROHO biedt in de leer- en testcentra unieke begeleiding aan jongeren die vastlopen in het onderwijs. In ons didactisch concept passen we elementen van 'social learning' toe, waarbij we  huiswerkbegeleiding, bijles en coaching als één geheel zien en aan onze leerlingen aanbieden, dit via succesvolle rolmodellen (studenten WO). Bij veel huiswerkinstituten is het: huiswerkbegeleiding of bijles. Coaching van de leerling wordt vaak niet geboden. Wij beschouwen de problemen van de leerling als onderling samenhangend. Bijna altijd bestaat een probleem uit de drie gebieden: werkgedrag (huiswerkbegeleiding-coaching) en achterstanden (bijles) en persoonlijk gedrag (coaching). Door deze drie probleemgebieden integraal aan te pakken, met aandacht voor persoonlijke begeleiding gericht op gedragsverandering, komen onze leerlingen verder.

Testcentrum ROHO:
In het Testcentrum ROHO worden studiekeuzetests en beroepskeuzetests bij jongeren afgenomen. Het studie- en beroepskeuzetraject wordt aangevuld met een persoonlijkheidstest, competentietest en een test waaruit blijkt wat iemand belangrijk vindt in zijn of haar werkomgeving, zodat een compleet beeld kan worden verkregen van de jongere. In het Testcentrum ROHO worden ook intelligentietests bij kinderen en jongeren afgenomen, zodat de leermogelijkheden in kaart kunnen worden gebracht. Op de pagina over het Testcentrum leest u hier meer over of klik hier.

Deskundig:
ROHO werkt met een deskundige staf. Deze staf bewaakt de kwaliteit, begeleidt de studiecoaches, voert de onderzoeken uit en maakt adviesrapporten voor ouders en scholen. Wij vinden het belangrijk dat degene die de jongere begeleidt, dichtbij deze jongeren staat. Wij noemen dat leeftijdsnabij coachen. Juist de 'klik' tussen coach en leerling is erg belangrijk.

Digtaal Leerling Volgsysteem:
Wat wij doen is geheel door de school en de ouders te volgen via het digitaal leerlingvolgsysteem (studyassist). De ouders en begeleiders op school, krijgen inlogcodes waarmee alle vorderingen die in het leercentrum gemaakt worden door een ieder gevolgd kan worden. Op onze bladzijde huiswerkbegeleiding leest u hier meer over of klik hier.

Ook individuele begeleiding aan huis:
Op deze website kunt u lezen wat de individuele begeleiding aan huis inhoud. Als een leerling meer individuele begeleiding nodig heeft dan wat aan hem/haar in ons centrum geboden kan worden. dan hoeft u bij ROHO niet te stoppen. Wij begeleiden ook aan huis.

Aanmelden:
Heeft u interesse, schroom dan niet en bel ons of kom gewoon even langs. Zie voor een kaartje en route beschrijving onze contactgegevens in het rechter menu.

 

ROHO is lid van de LVSI: De kwaliteit van onze begeleiding wordt bewaakt door de LVSI. Voor meer informatie zie http://www.lvsi.nl