Huiswerkbegeleiding

In ons Instituut begeleiden wij via een innoverend concept van huiswerkbegeleiding+bijles+coaching, ons 'drie in één pakket', leerlingen voortgezet onderwijs op een succesvolle wijze. Wij werken in onze begeleiding samen met de ouders en de begeleiders op school. Zo krijgen de ouders en begeleiders op school de mogelijkheid om op elk moment in te kunnen loggen in ons leerlingvolgsysteem. Op deze wijze kan iedereen volgen hoe de begeleiding op ons centrum verloopt en kan er gericht overleg zijn tussen de begeleiding op school en die in ons centrum.

Meer informatie over ons leerlingvolgsysteem vindt u op www.studyassist.nl (Klik hier!)


Huiswerkbegeleiding - bijles - coaching in één pakket:

Binnen het ROHO concept van huiswerkbegeleiding komen de volgende vaste onderdelen aanbod:

 

Planning : met de leerlingen wordt door de huiswerkcoach gekeken naar het huiswerk van de komende dagen. De huiswerkcoach leert de leerlingen structuur aan te brengen.

Huiswerk maken en extra inhoudelijke ondersteuning : de huiswerkcoach neemt met de leerlingen de leerstof door die in de afgelopen week aan de orde is geweest. Dit om na te gaan welke problemen de leerlingen met de leerstof hebben. De leerlingen maken onder begeleiding van de coaches huiswerk voor de komende dagen en krijgen afhankelijk van de behoefte extra vakinhoudelijke ondersteuning.

Overhoren/controleren : als het huiswerk af is, loopt de huiswerkcoach de leerstof met de leerlingen door en controleert of de leerling de leerstof goed heeft verwerkt.

Je persoonlijke coach: bij ons heb je je eigen persoonlijke coach, die regelmatig met je praat en waar jezelf terecht kunt als je iets moet bespreken.

 

Onze werkwijze:

Veel individuele aandacht omdat we met kleine groepen werken (max 4 leerlingen per studiecoach); Leuke en deskundige begeleiding; continue rapportage naar ouders en de school via ons digitale leerlingvolgsysteem; Een fijne sfeer op het instituut

 

 

ROHO is lid van de LVSI: De kwaliteit van onze begeleiding wordt bewaakt door de LVSI. Voor meer informatie zie http://www.lvsi.nl